اطلاعات بازی
زمان بازی پنجشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۰ - 00:15 - هفته 1
مسابقات مقدماتی جام جهانی اروپا
رویداد‌های بازی
'60
ورود: یان گرگوش خروج: آلبرت روسناک
'61
ورود: میشال جوریش خروج: رابرت بوژنیک
'66
ورود: Charis Kyriakou خروج: گريگوريس كاستانوس
'67
Demetris Demetriou
'72
ورود: Loizos Loizou خروج: Fotios Papoulis
'75
یوانیس Pittas
'78
ورود: ایوان Schranz خروج: ماتوش برو
'84
ورود: دیوید Strelec خروج: اوندری دودا
'90 +2
ورود: ماریوس الیا خروج: Pieros Soteriou
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو