اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰ - 16:40 - هفته 24
مسابقات لیگ حرفه‌ای
رویداد‌های بازی
'18
ورود: آبراهام فریمپونگ خروج: Hassan Muath حسن معاذ فلاته
'31
Luis Gustavo Melere da Silva
'45
گلزن: پاپا آلیونه آلفرد اندیايه
'46
Abdullah Hussain عبدالله العويشير
'48
ورود: Hussain Ahmed Al Issa خروج: Luis Gustavo Melere da Silva
'61
ورود: Saleh Abdullah Al Ohaymid خروج: امین Al Bukhari
'68
باستوس
'71
ورود: Ahmed Abdoh Jaber خروج: Anselmo کافو
'80
ورود: Faisal صالح العمری خروج: Omar Salman Al Suhaymi
'81
ورود: Saif مروان حسین خروج: یحیی Al Kabie
'81
ورود: Rabeaa ربيع سفيانی خروج: مروان حسین حسين حلوانی
'81
'86
ورود: Abdulkarim Ayidh ياسر القحطانی خروج: Hazazi Sulaiman یحیی
'86
ورود: Alaa Hejji خروج: Waleed Rashid وليد باخشوين
'87
گلزن: Faisal صالح العمری
'88
Rabeaa ربيع سفيانی
'90
محمد عساف القرنی
'90 +2
گلزن: محمد فواد
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو