اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۳۰ اسفند ۱۴۰۰ - 21:15 - هفته 24
مسابقات لیگ حرفه‌ای
رویداد‌های بازی
'13
گلزن: علی Alawjami
'49
گلزن: نوردین آمرابات
'52
Daifallah عساف القرنی
'57
ورود: مایکون پريرا خروج: Abdulrahman Al Obaid
'57
ورود: Saleh Yahya Al Abbas خروج: یوسف El Jebli
'57
ورود: Abdalmajeed سالم راشد عبيد خروج: سعد Al Khayri
'57
ورود: محمد Rayhi خروج: یوسف فهيد الشمری
'58
گلزن: Abderrazak عبدالرزاق حمدالله
'62
Masoud Faraj Al-Rubaie Alyami
'63
Abderrazak عبدالرزاق حمدالله
'68
ورود: Zakaria Sami Al Sudani خروج: Daifallah عساف القرنی
'68
گلزن: Petros Matheus پتروس
'71
Naif Mousa Almas
'72
مارتین کامپانیا
'73
Abderrazak عبدالرزاق حمدالله
'74
علی Al Hassan
'74
ورود: Firas Albirakan خروج: نوردین آمرابات
'74
ورود: عبدالله عبدالله الخيبری خروج: علی Al Hassan
'74
ورود: Rayed خالد الغامدی خروج: Petros Matheus پتروس
'77
ورود: Mohammed Bassam Alhurayji خروج: فابیو Gonçalves Abreu
'79
گلزن: Rayed خالد الغامدی
'81
ورود: Abdulaziz Saeed سالم الدوسری خروج: Abderrazak عبدالرزاق حمدالله
'87
Abdulelah Al Amri
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو