اطلاعات بازی
زمان بازی چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - 23:45 - هفته 29
مسابقات لیگ برتر
رویداد‌های بازی
'62
ورود: جیرو ریدوالد خروج: جیمز مک کارتی
'74
ورود: اسکات مک تومینای خروج: فردریکو رودریگز سانتوس
'76
ورود: دنیل جیمز خروج: ادینسون کاوانی
'84
ورود: جفری شلوپ خروج: ابرچی ازه
'90 +3
جیرو ریدوالد
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو