اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ - 16:30 - هفته 29
مسابقات سگوندا دیویژن اسپانیا
رویداد‌های بازی
'5
Damián Ezequiel Petcoff Kailer
'20
آلبرتو Escassi Oliva
'43
گلزن: Yanis Rahmani Cordeiro
'46
ورود: پابلو Bobadilla Sáenz خروج: انریکه Clemente Maza
'54
ورود: لئوناردو Acevedo Ruiz خروج: Lander Olaetxea Ibaibarriaga
'64
ورود: Ousama Siddiki خروج: روبن Martínez Granja
'65
ورود: خایمه سيرا خروج: Damián Ezequiel Petcoff Kailer
'70
ورود: جیرو خایرو خروج: خیمو مونیوز
'73
پابلو Bobadilla Sáenz
'77
ورود: آندر Vitoria Agirre خروج: پائولینو ده لا فوئنته گومز
'81
ورود: لورنزو Zúñiga Owono خروج: Cayetano Quintana Hernández
'88
روبن Martínez Granja
'89
ورود: Cristo Jesús رومرو خروج: جوزابد سانچز
'90
ورود: محمد Benkhemassa خروج: Yanis Rahmani Cordeiro
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو