اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - 16:30 - هفته 28
مسابقات سگوندا دیویژن اسپانیا
رویداد‌های بازی
'42
Josua Antonio Mejías García
'44
ویکتور García Raja
'55
ورود: آرون Rey Sánchez خروج: Juan Diego Molina Martínez
'56
ورود: آنخل Martínez Cervera خروج: ایکر Undabarrena Martínez
'62
گلزن: ژوزه لوییز مونیوز
'66
ورود: آلوارو وازکز خروج: خوان هرناندز گارسیا
'66
ورود: Heber Pena Picos خروج: ویکتور García Raja
'73
ورود: Alexander David González Sibulo خروج: اسماعیل Casas Casado
'78
ژوزه لوییز مونیوز
'80
ورود: محمد Benkhemassa خروج: خیمو مونیوز
'80
ورود: Cristo Jesús رومرو خروج: جوزابد سانچز
'80
ورود: ادگار Hernández Marcé خروج: خایمه جيمی سانچز
'89
ورود: دیوید Larrubia Romano خروج: Cayetano Quintana Hernández
'89
ورود: خولیو Martínez Cortés خروج: Yanis Rahmani Cordeiro
'90 +5
ژوزه لوییز مونیوز
'90
آلبرتو Escassi Oliva
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو