اطلاعات بازی
زمان بازی پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ - 21:15 - هفته 23
مسابقات لیگ حرفه‌ای
رویداد‌های بازی
'32
Gonzalo Nicolás مارتینز
'41
گلزن: Abdulelah Al Amri
'43
Petros Matheus پتروس
'58
گلزن: Omar Jihad عمر السومة
'64
ورود: Sami Khalil سامي النجعی خروج: Khalid Essa AL Ghannam
'64
ورود: نوردین آمرابات خروج: Abdulfattah Tawfiq احمد عسيری
'67
Driss Fettouhi
'71
ورود: Rayed خالد الغامدی خروج: Gonzalo Nicolás مارتینز
'74
ورود: الکساندرو میتریتا خروج: سلمان سلمان المؤشر
'74
ورود: مروان حسین حسين المقهوی خروج: Ali Hassan علی الاسمری
'83
ورود: Sultan Madash خروج: Abdulrahman عبدالرحمن غريب
'85
گلزن: Abderrazak عبدالرزاق حمدالله
'88
ورود: عبدالله عبدالله الخيبری خروج: Abderrazak عبدالرزاق حمدالله
'89
Rayed خالد الغامدی
'90 +1
ورود: Mohanad مهند عسيری خروج: Nouh Al mousa
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو