اطلاعات بازی
زمان بازی چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ - 18:55 - هفته 23
مسابقات لیگ حرفه‌ای
رویداد‌های بازی
'22
حسن Alamiri
'28
Stanley Nka Ohawuchi
'31
گلزن: مروان حسین حسين حلوانی
'37
گلزن: Leke جیمز
'46
ورود: محمد محمد الواكد خروج: Faisal Al Masrahi
'46
ورود: Omar Salman Al Suhaymi خروج: فیلیپ براداریج
'50
Khalifah Aldawsari
'57
اروش Vitas
'66
ورود: Nawaf bin Saleh Al Azizi خروج: حسن Alamiri
'73
Getterson Alves dos Santos
'77
ورود: Hussain Hassan Alnattar خروج: Khalifah Aldawsari
'79
'84
ورود: Saif مروان حسین
'85
ابراهیم Al Shuayl
'85
خوان پابلو خوانپی
'86
ورود: Walead Al-shangeati خروج: ابراهیم Al Shuayl
'87
Hussain Hassan Alnattar
'88
ورود: Faisal صالح العمری خروج: خوان پابلو خوانپی
'90 +8
Faisal صالح العمری
'90 +5
امین Al Bukhari
'90 +3
گلزن: Charles Carolus Andriamatsinoro
'90 +3
ورود: آبراهام فریمپونگ خروج: محمد فواد
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو