اطلاعات بازی
زمان بازی چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ - 20:45 - هفته 23
مسابقات لیگ حرفه‌ای
رویداد‌های بازی
'28
علی Majrashi
'64
ورود: Ronnie Alan Fernández Sáez خروج: Karim El Berkaoui
'65
ورود: Abdulaziz Al Sharid خروج: خالد Al Samiri
'66
ورود: Ismail Ahmed عمر خروج: Ahmed Ashraf احمد الفقی
'71
گلزن: Ronnie Alan Fernández Sáez
'74
مارکو مارین
'78
ورود: Mustafa Mahdi مصطفى بصاص خروج: هشام Faik
'86
الکساندر مرکل
'87
ورود: Mohamed Falah Al-Sahli خروج: مارکو مارین
'90 +2
Mohamed Falah Al-Sahli
'90 +1
ورود: Aqeel Baalghyth عقيل بلغيث خروج: محمد Fouzair
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو