اطلاعات بازی
زمان بازی جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - 16:45 - هفته 22
مسابقات لیگ حرفه‌ای
رویداد‌های بازی
'15
'37
محمد Al Saiari
'38
گلزن: Guilherme Augusto Vieira dos Santos
'62
ورود: Hassan Muath حسن معاذ فلاته خروج: آبراهام فریمپونگ
'65
حسن Al-Harbi
'66
ورود: مروان حسین Qasim خروج: محمد Qassem Al Nakhli
'66
ورود: علی Majrashi خروج: Ahmed Ashraf احمد الفقی
'69
علی Majrashi
'71
ورود: خالد Al Samiri خروج: محمد Al Saiari
'75
یحیی Al Kabie
'82
ورود: مروان حسین حسين حلوانی خروج: یحیی Al Kabie
'82
ورود: Ali Nasser Al Khaibari خروج: حسن Al-Harbi
'85
ورود: Khalid Hussain Al Kabi خروج: Guilherme Augusto Vieira dos Santos
'86
ورود: Faisal صالح العمری
'86
ورود: Saif مروان حسین خروج: محمد فواد
'86
ورود: Abdulaziz Al Sharid خروج: الکساندر مرکل
'90 +2
خوان پابلو خوانپی
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو