اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - 17:30 - هفته 24
مسابقات سری آ ایتالیا
رویداد‌های بازی
'3
لوکا کپیتلی
'9
چارالامپوس لیکوجیانیس
'20
ورود: نیکولو زانالاتو خروج: میلوش Vulić
'37
ساموئل دی کارمینه
'39
ورود: Eduardo Henrique دا سیلوا خروج: سالواتوره مولینا
'46
دنیله روگانی
'56
گلزن: لئوناردو پاوولتی
'59
لیساندرو ماگالان
'60
ژوائو پدرو دوس سانتوس
'64
ورود: آرکادیوش رتسا خروج: آندره آ ریسپولی
'64
ورود: سیمئون سیمی خروج: ساموئل دی کارمینه
'65
ورود: جیووانی سیمئونه خروج: لئوناردو پاوولتی
'65
ورود: الساندرو دیولا خروج: جوزف دانکن
'75
چارالامپوس لیکوجیانیس
'77
ورود: کوادوو آساموا خروج: ژوائو پدرو دوس سانتوس
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو