اطلاعات بازی
زمان بازی پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹ - 23:30
مسابقات لیگ اروپا
رویداد‌های بازی
'13
میکل اویارزابال
'40
فردریکو رودریگز سانتوس
'46
ورود: مارکوس رشفورد خروج: برونو فرناندز
'46
ورود: اکسل توانزبه خروج: فردریکو رودریگز سانتوس
'46
ورود: برندون ویلیامز خروج: آرون ون بیساکا
'46
ورود: آندر بارنچه آ خروج: میکل اویارزابال
'46
ورود: کریستین پورتو خروج: الکساندر ایزاک
'46
ورود: یان بائوتیستا خروج: آندونی خوروسابل
'49
برندون ویلیامز
'59
ورود: آماد دیالو ترائوره خروج: دنیل جیمز
'65
ویکتور لیندلوف
'66
ورود: مارتین مركلانز خروج: عدنان یانوزای
'72
ورود: یان گوريدي خروج: آندر گوارا
'76
ورود: شولا Shoretire خروج: میسون گرینوود
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو