اطلاعات بازی
زمان بازی دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹ - 16:40 - هفته 20
مسابقات لیگ حرفه‌ای
رویداد‌های بازی
'12
گلزن: محمد Fouzair
'19
Saleh Mohammed صالح العمری
'20
Karim El Berkaoui
'26
گلزن: Karim El Berkaoui
'45
ساری Amro
'54
ورود: Fahad فهد الجميعة خروج: بنجامین Tatar
'54
ورود: Saud Saad A Bin Zaydan خروج: Abdulrahman Al Barakah
'55
ورود: Jaber Issa Mohammed مصطفی خروج: عبدالله Almogren
'66
Jaber Issa Mohammed مصطفی
'78
ورود: Ronnie Alan Fernández Sáez خروج: Karim El Berkaoui
'78
ورود: Aqeel Baalghyth عقيل بلغيث خروج: محمد Fouzair
'79
ورود: Mohamed Falah Al-Sahli خروج: Khalid Abdulaziz Al-Khathlan
'85
ورود: عبدالله ياسر القحطانی خروج: ساری Amro
'85
ورود: محمد Al Doseri خروج: مارکو مارین
'86
ورود: Thaar Hussain Al Otaibi خروج: سعد Bguir
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو