اطلاعات بازی
زمان بازی جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۹ - 23:15 - هفته 23
مسابقات سری آ ایتالیا
رویداد‌های بازی
'26
ساشا لوکیچ
'49
آندره آ بلوتی
'64
جیووانی سیمئونه
'70
ورود: آلبرتو چری خروج: جیووانی سیمئونه
'72
لوکا کپیتلی
'76
گلزن: گلیسون برمر
'78
ورود: فدریکو بوناتزولی خروج: سیمونه زاتزا
'79
ورود: لئوناردو پاوولتی خروج: راجا ناینگولان
'79
ورود: گاستون پریرو خروج: لوکا کپیتلی
'79
ورود: دنیله باسلی خروج: ساشا لوکیچ
'88
گابریله زاپا
'89
ورود: جوزف دانکن خروج: گابریله زاپا
'89
ورود: مرگیم Vojvoda خروج: ویلفرد سینگو
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو