اطلاعات بازی
زمان بازی پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ - 18:40 - هفته 19
مسابقات لیگ حرفه‌ای
رویداد‌های بازی
'8
ابراهیم Al Shuayl
'17
Edson Felipe دا كروز
'23
گلزن: Edson Felipe دا كروز
'30
Charles Carolus Andriamatsinoro
'46
ورود: Khalifah Aldawsari خروج: اروش Vitas
'52
ریس ویلیامز
'57
ورود: Abdullah Mohammed عبدالله مادو خروج: Abdulaziz Al-Alawi
'57
ورود: Sami Khalil سامي النجعی خروج: آیمن یحیی
'67
ورود: Abdulmajeed Mohammed Al Sulaiheem خروج: علی Al Hassan
'67
ورود: Abdulfattah Tawfiq احمد عسيری خروج: Khalid Essa AL Ghannam
'72
Petros Matheus پتروس
'82
ورود: Faris عبدی خروج: ابراهیم Al Shuayl
'83
Faris عبدی
'86
Faisal Al Masrahi
'89
ورود: Rayed خالد الغامدی خروج: Gonzalo Nicolás مارتینز
'90
ورود: آناس Zabbani خروج: حسن Alamiri
'90 +1
ورود: Abdulrahman Salem A Al-Safari خروج: Charles Carolus Andriamatsinoro
'90 +5
علی Alawjami
'90 +6
حمد Al Yami
'90 +2
حمد Al Yami
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو