اطلاعات بازی
زمان بازی پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ - 21:25
مسابقات لیگ اروپا
رویداد‌های بازی
'8
آرون ون بیساکا
'27
گلزن: برونو فرناندز
'60
ورود: نمانیا ماتیچ خروج: اسکات مک تومینای
'64
گلزن: مارکوس رشفورد
'68
ورود: آنتونی مارسیال خروج: مارکوس رشفورد
'73
ورود: آندر گوارا خروج: آسیر آیارامندی
'73
ورود: آندونی خوروسابل خروج: خوسبا زالدوا
'80
ورود: آندر بارنچه آ خروج: الکساندر ایزاک
'80
ورود: کریستین پورتو خروج: عدنان یانوزای
'83
ورود: خوان ماتا خروج: برونو فرناندز
'83
ورود: آماد دیالو ترائوره خروج: میسون گرینوود
'86
ورود: یان بائوتیستا خروج: میکل اویارزابال
'88
رابین له نورماند
'90
گلزن: دنیل جیمز
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو