اطلاعات بازی
زمان بازی چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - 16:25 - هفته 19
مسابقات لیگ حرفه‌ای
رویداد‌های بازی
'4
آلبرتو بوتیا
'16
گلزن: Mansour Althaqfi منصور الحربی
'20
Anselmo کافو
'44
گلزن: Anselmo کافو
'55
Ronnie Alan Fernández Sáez
'59
ورود: هرنانی سانتوس فونتس خروج: Hazzaa Ahmed Al-Ghamdi
'72
ورود: Jaber Issa Mohammed مصطفی خروج: Sultan Farhan
'72
ورود: محمد Fouzair خروج: Ronnie Alan Fernández Sáez
'84
Waleed Rashid وليد باخشوين
'84
ورود: Ahmed Abdoh Jaber خروج: Youssoufou Niakaté
'85
ورود: محمد عساف القرنی خروج: Anselmo کافو
'86
احمد احمد الزين
'87
ورود: عبدالله Almogren خروج: مارکو مارین
'87
ورود: Mohamed Falah Al-Sahli خروج: محمد Al Doseri
'89
Alaa Hejji
'90 +4
گلزن: هرنانی سانتوس فونتس
'90 +3
ورود: دیمیتری پتراتوس خروج: Alaa Hejji
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو