اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ - 18:50 - هفته 17
مسابقات لیگ حرفه‌ای
رویداد‌های بازی
'18
اور بانگا
'25
گلزن: کریستین داوید Guanca
'39
Ahmed Mohammed Sharahili
'45 +2
گلزن: فابیو Santos Martins
'46
ورود: Mansour Althaqfi منصور الحربی خروج: Aqeel Baalghyth عقيل بلغيث
'48
گلزن: Karim El Berkaoui
'63
ورود: Jaber Issa Mohammed مصطفی خروج: احمد احمد الزين
'66
ورود: Fawaz Al Sagourq خروج: Mohammed Abdullah خليل خميس
'66
ورود: Hussain Massoud Al Monassar خروج: فابیو Santos Martins
'78
ورود: Hassan Mohammed Al Tambakti خروج: Ahmed Mohammed Sharahili
'79
ورود: Nawaf Shaker نواف العابد خروج: کریستین داوید Guanca
'79
ورود: نمانیا نیکولیچ خروج: Ronnie Alan Fernández Sáez
'84
ورود: اودیون ایگالو خروج: عبدالله Alhamddan
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو