اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ - 15:30
مسابقات باشگاهی دوستانه
رویداد‌های بازی
رویدادی برای این بازی تعریف نشده است.
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو