اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ - 21:30 - هفته 19
مسابقات لیگ پرتغال
رویداد‌های بازی
'23
گلزن: کارلوس مانه
'32
گلزن: Rafael Euclides Soares Camacho
'58
ریکاردو کوارشما
'62
ورود: مارکوس ادواردز خروج: Domingos André Ribeiro Almeida
'62
ورود: برونو دوارته خروج: روبن Lameiras
'66
ورود: پدرو Gaspar Amaral خروج: Savio Antonio Alves
'66
ورود: Ricardo José Vaz Alves Monteiro خروج: فرانسیسکو ژرالدس
'70
ریکاردو کوارشما
'70
گلزن: ریکاردو کوارشما
'74
ورود: Ronan David Jerônimo خروج: ژاسینتو دالا
'74
گلزن: ژاسینتو دالا
'75
ورود: Gonçalo Rosa Gonçalves Pereira Rodrigues خروج: Rafael Euclides Soares Camacho
'79
ورود: Anderson Emanuel Castelo Branco Cruz خروج: کارلوس مانه
'81
ورود: دیوگو Costa Rocha خروج: گیدون منسا
'84
Jorge Filipe Oliveira Fernandes
'88
ایوو پینتو
'89
پدرو Gaspar Amaral
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو