اطلاعات بازی
زمان بازی دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ - 23:45 - هفته 19
مسابقات لیگ پرتغال
رویداد‌های بازی
'8
'13
Marco João Costa Baixinho
'14
زهیر فضال
'19
پدرو Braga Rebocho
'20
ژوائو ماریو ناوال دا کوستا ادواردو
'22
Douglas Willian لئوناردو
'48
گلزن: ژوائو پالینیا
'54
پدرو پورو
'62
ورود: Nuno Miguel Gomes dos Santos خروج: ژوائو Dias Fernandes
'63
ورود: ژوائو پدرو Reis Amaral خروج: Marco João Costa Baixinho
'63
ورود: مارسلو دوس سانتوس خروج: پدرو Braga Rebocho
'63
ورود: José Uilton Silva de Jesus خروج: Hélder José Castro Ferreira
'73
ورود: Bruno Vinícius Souza Ramos خروج: Tiago Barreiros de Melo Tomás
'73
ورود: Matheus Luiz Nunes خروج: ژوائو ماریو ناوال دا کوستا ادواردو
'73
ورود: Jovane Eduardo Borges Cabral خروج: پدرو گونسالوس
'75
ورود: ژوائو پدرو Sousa Silva خروج: Douglas Willian لئوناردو
'75
آنتونیو آدان
'85
ورود: ماتئوس Reis de Lima
'86
ورود: Dor یان خروج: Luiz Carlos Martins Moreira
'88
Jovane Eduardo Borges Cabral
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو