اطلاعات بازی
زمان بازی جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ - 19:00 - هفته 18
مسابقات لیگ حرفه‌ای
رویداد‌های بازی
'20
Gilles Arnaud Sutchuin Djoum
'47
Aqeel Baalghyth عقيل بلغيث
'59
گلزن: یوسف فهيد الشمری
'63
ورود: Mansour Althaqfi منصور الحربی خروج: Aqeel Baalghyth عقيل بلغيث
'63
ورود: Mohamed Falah Al-Sahli خروج: Karim El Berkaoui
'63
ورود: Jaber Issa Mohammed مصطفی خروج: Sultan Farhan
'75
یوسف فهيد الشمری
'77
ورود: Mohammed Mohsin Al-Dhafiri خروج: یوسف فهيد الشمری
'81
گلزن: احمد احمد الزين
'84
ورود: Mohammed Bassam Alhurayji خروج: محمد Rayhi
'88
ورود: عبدالله Almogren خروج: محمد Al Doseri
'89
سعد Al Khayri
'90 +4
عبدالله Al Fahad
'90 +4
Jaber Issa Mohammed مصطفی
'90 +5
Mohammed Mohsin Al-Dhafiri
'90 +3
ورود: Xandro Schenk خروج: یوسف El Jebli
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو