اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ - 20:45
مسابقات سوپر کاپ
رویداد‌های بازی
'26
ورود: محمد محمد كنو خروج: Salman Mohammed سلمان الفرج
'46
ورود: André Martín آندره کاریو خروج: سباستین جووینکو
'52
Petros Matheus پتروس
'61
گلزن: Petros Matheus پتروس
'63
ورود: Gonzalo Nicolás مارتینز خروج: Rayed خالد الغامدی
'64
Salem Mohammed سالم الدوسری
'64
ورود: علی Alawjami خروج: Osama Al Khalaf
'64
Khalid Essa AL Ghannam
'64
ورود: Abderrazak عبدالرزاق حمدالله خروج: Khalid Essa AL Ghannam
'67
لوچیانو ویتو
'74
ورود: Saleh Khalid يحيى الشهری خروج: Mohammed Yahya محمد جحفلی
'75
نوردین آمرابات
'80
ورود: Sami Khalil سامي النجعی خروج: نوردین آمرابات
'82
گلزن: Abderrazak عبدالرزاق حمدالله
'84
Abderrazak عبدالرزاق حمدالله
'84
ورود: Nasser سالم الدوسری خروج: محمد محمد البريک
'90 +3
Sami Khalil سامي النجعی
'90 +2
گلزن: Sami Khalil سامي النجعی
'90 +3
ورود: عبدالله عبدالله الخيبری خروج: Abdulmajeed Mohammed Al Sulaiheem
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو