اطلاعات بازی
زمان بازی پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹ - 23:30
مسابقات سوپر کاپ
رویداد‌های بازی
'18
گلزن: رائول گارسیا
'37
لوکاس وازکز
'38
رائول گارسیا
'46
ورود: خوزه ایگناسیو فرناندز خروج: رافائل واران
'56
آندر کاپا
'67
ورود: فدریکو والورده خروج: لوکا مودریچ
'67
ورود: وینیسیوس جونيور خروج: ادن هازارد
'68
ورود: اینیگو لکوئه خروج: آندر کاپا
'68
ورود: میکل وسگا خروج: اونای Vencedor Paris
'71
ورود: الکس برنگر خروج: ایکر مونیاین
'73
گلزن: کریم بنزما
'79
ورود: آسیر ویالیبره خروج: رائول گارسیا
'79
ورود: یان Morcillo Conesa خروج: میکل بالنزیاگا
'83
تونی کروس
'84
دنیل گارسیا
'88
ورود: ماریانو دیاز خروج: کریم بنزما
'88
اونای سیمون مندیبیل
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو