اطلاعات بازی
زمان بازی چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹ - 21:15 - هفته 21
مسابقات اردیویژه هلند
رویداد‌های بازی
'52
ورود: میگل آنخل لیل خروج: گابریل آلبرت گودموندسون
'65
ورود: دامیل دانکرلوی خروج: توماش Suslov
'65
ورود: Paulos آبراهام خروج: Jørgen Strand Larsen
'76
ورود: لوتشارل گیرترویدا خروج: بارت نیوکوپ
'81
ورود: مارک Diemers خروج: اورکان کوکچو
'81
ورود: رابرت بوژنیک خروج: برایان لینسن
'87
ورود: وسل دمرس خروج: رامون پاسکال لوندکویست
'87
ورود: سم شرک خروج: محمد ال هنکوری
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو