اطلاعات بازی
زمان بازی جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹ - 23:15 - هفته 19
مسابقات سری آ ایتالیا
رویداد‌های بازی
'32
بنیتو نیکولاس ویولا
'37
کارول لینتی
'45 +2
سیمونه زاتزا
'46
ورود: الساندرو بونجورنو خروج: آرماندو ایتزو
'49
گلزن: جانلوکا لاپادولا
'51
گلزن: سیمونه زاتزا
'67
ورود: دنیله باسلی خروج: کارول لینتی
'68
ورود: لوکا کالدیرولا خروج: آندرس فلیپه تیو
'74
ورود: سیمونه وردی خروج: ساشا لوکیچ
'76
ورود: جوزپه Di Serio خروج: جانلوکا کاپراری
'84
ورود: برایان دابو خروج: آرتور یونیتا
'84
ورود: یاگو فالکه خروج: جانلوکا لاپادولا
'84
ورود: آمر گویاک خروج: ریکاردو رودریگز
'90 +5
کمیل گلیک
'90 +1
دنیله باسلی
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو