اطلاعات بازی
زمان بازی چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ - 17:30
مسابقات کوپا ایتالیا
رویداد‌های بازی
'6
والنتین ایسریک
'26
جاکومو بوناونتورا
'40
آرتورو ویدال
'45
میلان اشکرینیار
'52
ورود: دوشان ولاهوویچ خروج: والنتین ایسریک
'53
ورود: لورنزو ونوتی خروج: مارتین کاسرس
'57
گلزن: کریستین کوامه
'58
کریستین کوامه
'61
ورود: اشتفان دی فرای خروج: میلان اشکرینیار
'69
ورود: اشرف حکیمی خروج: اشلی یانگ
'69
ورود: روملو لوکاکو خروج: لائوتارو مارتینز
'79
ایگور دوس سانتوس
'79
کریستین اریکسن
'81
ورود: نیکولو بارلا خروج: روبرتو گالیاردینی
'84
آرتورو ویدال
'94
ورود: مارسلو بروزوویچ خروج: آرتورو ویدال
'97
ورود: خوزه ماریا کایخون خروج: کریستین کوامه
'112
اشرف حکیمی
'117
آندره آ رانوکیا
'119
گلزن: روملو لوکاکو
'120 +3
روملو لوکاکو
'120 +1
الکسیس سانچز
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو