اطلاعات بازی
زمان بازی چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ - 21:30 - هفته 18
مسابقات لالیگا اسپانیا
رویداد‌های بازی
'21
گلزن: ایکر مونیاین
'38
اسکار ده مارکوس
'41
میکل وسگا
'43
فلیپه
'45 +2
گلزن: ماركوس یورنته
'51
لوییس سوارز
'59
ورود: دنیل گارسیا خروج: میکل وسگا
'67
ورود: سائول نیگز خروج: توماس لمار
'67
ورود: آنخل کوریا خروج: ژائو فلیکس
'72
ورود: لوکاس توریرا خروج: لوییس سوارز
'73
ورود: آسیر ویالیبره خروج: رائول گارسیا
'73
ورود: اونای Vencedor Paris خروج: اونای لوپز
'80
ورود: آندر کاپا خروج: اسکار ده مارکوس
'80
ورود: یان Morcillo Conesa خروج: ایکر مونیاین
'88
ورود: جفری کوندوگبیا خروج: ماركوس یورنته
'89
ورود: رنان لودی خروج: یانیک کاراسکو
'90 +3
رنان لودی
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو