اطلاعات بازی
زمان بازی جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۹ - 18:40 - هفته 13
مسابقات لیگ حرفه‌ای
رویداد‌های بازی
'10
نمانیا نیکولیچ
'55
Aqeel Baalghyth عقيل بلغيث
'60
ورود: جلال Daoudi خروج: عبدالله Almogren
'61
ورود: Firas Albirakan خروج: Khalid Essa AL Ghannam
'61
ورود: Abdulmajeed Mohammed Al Sulaiheem خروج: علی Al Hassan
'68
نمانیا میلتیچ
'72
محمد Fouzair
'72
ورود: Karim El Berkaoui خروج: نمانیا نیکولیچ
'73
ورود: محمد Al Doseri خروج: Aqeel Baalghyth عقيل بلغيث
'74
جلال Daoudi
'79
احمد احمد الزين
'83
گلزن: Abdulmajeed Mohammed Al Sulaiheem
'85
ورود: Abdulaziz Saeed سالم الدوسری خروج: Sami Khalil سامي النجعی
'86
ورود: Mohamed Falah Al-Sahli خروج: Sultan Farhan
'87
Khalid Abdulaziz Al-Khathlan
'90 +2
ورود: عبدالله عبدالله الخيبری خروج: Gonzalo Nicolás مارتینز
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو