اطلاعات بازی
زمان بازی چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ - 22:30 - هفته 16
مسابقات اردیویژه هلند
رویداد‌های بازی
'5
Shaquille Pinas
'6
جیورجوس جیاکوماکیس
'35
جاشوا جان
'42
ویتو van Crooij
'44
بوی Kemper
'46
ورود: بیلال Ould-Chikh خروج: ریکاردو کیشنا
'58
گلزن: جیورجوس جیاکوماکیس
'60
ورود: Yahcuroo Roemer خروج: جاشوا جان
'62
ورود: نیکولائوس کارلیس خروج: جان Goossens
'63
ورود: Samy Bourard خروج: بوی Kemper
'63
ورود: David Lennart فیلیپ خروج: ویسنته Besuijen
'65
گلزن: Samy Bourard
'66
Tristan دکر
'67
خوان Familio-Castillo
'70
ورود: داریو دل فابرو خروج: دریل یانمات
'72
ورود: کریستین Kum خروج: Tristan دکر
'72
ورود: آریان سوینکلس خروج: زین الدین ماشاش
'88
ورود: جعفر Arias خروج: جیورجوس جیاکوماکیس
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو