اطلاعات بازی
زمان بازی پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹ - 23:30 - هفته 18
مسابقات لیگ برتر
رویداد‌های بازی
'42
جیمز تامکینز
'65
ورود: نیکولاس پپه خروج: اینزلی میتلند نایلز
'67
داوید لوییز موریرا
'69
ورود: توماس پارتی خروج: دنیل سبایوس
'81
ورود: ادوارد انکتیا خروج: الکساندر لاکازت
'81
ورود: جردن آیو خروج: کریستین بنتکه
'89
ورود: جیمز مک کارتی خروج: لوکا میلیوویویچ
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو