اطلاعات بازی
زمان بازی جمعه ۱۹ دی ۱۳۹۹ - 20:25 - هفته 12
مسابقات لیگ حرفه‌ای
رویداد‌های بازی
'27
فیلیپ براداریج
'46
ورود: محمد Al-Shoraimi خروج: Nawaf Al Farshan
'46
گلزن: Khalid Essa AL Ghannam
'52
ورود: یحیی Al Kabie خروج: باستوس
'60
ورود: Getterson Alves dos Santos خروج: Faisal صالح العمری
'61
ورود: Rabeaa ربيع سفيانی خروج: محمد محمد نهیری
'68
ورود: Sami Khalil سامي النجعی خروج: عبدالله عبدالله الخيبری
'72
ورود: Omar Salman Al Suhaymi خروج: سعید عساف القرنی
'73
نوردین آمرابات
'77
Saif مروان حسین
'78
ورود: Rayed خالد الغامدی خروج: نوردین آمرابات
'80
گلزن: Gonzalo Nicolás مارتینز
'82
گلزن: Sami Khalil سامي النجعی
'84
Getterson Alves dos Santos
'85
یحیی Al Kabie
'90
ورود: Abdulaziz Saeed سالم الدوسری خروج: Gonzalo Nicolás مارتینز
'90
ورود: المهدی علی مختار علی خروج: Khalid Essa AL Ghannam
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو