اطلاعات بازی
زمان بازی چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹ - 17:30 - هفته 16
مسابقات سری آ ایتالیا
رویداد‌های بازی
'12
دومنیکو کریشیتو
'23
آندره آ ماسیلو
'35
ورود: گرگور دفرل خروج: دومنیکو براردی
'39
کان آیهان
'52
گلزن: ژرمی بوگا
'57
ورود: مارکو پیاتسا خروج: لنارت ژیبورا
'57
ورود: پائولو گیلیونه خروج: آندره آ ماسیلو
'58
ورود: مهدی بورابیا خروج: فرانچسکو مانیانلی
'58
ورود: حامد جونیور ترائوره خروج: فرانچسکو کاپوتو
'58
ورود: نیکولو روولا خروج: میلان بادلی
'59
مهدی بورابیا
'64
گلزن: الدور شومورودوف
'71
ورود: ادواردو گولدانیگا خروج: جانلوکا اسکاماکا
'74
ورود: پدرو اوبیانگ خروج: مانوئل لوکاتلی
'74
ورود: جاکومو راسپادوری خروج: فیلیپ جوریچیچ
'82
ورود: ماتیا دسترو خروج: میها زایتس
'83
گلزن: جاکومو راسپادوری
'85
ادواردو گولدانیگا
'86
مرت مولدور
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو