اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹ - 16:30 - هفته 17
مسابقات لالیگا اسپانیا
رویداد‌های بازی
'19
گلزن: فرناندو نینیو
'29
ورود: مایکل Malsa خروج: روبن روچینا
'45
Yeremi Jesús Pino Santos
'46
ورود: سامو چوکووئزه خروج: فرناندو نینیو
'46
ورود: خوان فویس خروج: Yeremi Jesús Pino Santos
'54
گلزن: جرارد مورنو
'63
ورود: ژوزه لوییز مورالس خروج: گونزالو ملرو
'63
ورود: خورخه ده فروتوس خروج: خورخه آندوخار مورنو
'67
ورود: پرویس استوپینیان خروج: مویزس گومز
'70
ورود: سرخیو لئون خروج: دنیل Gómez Alcón
'70
ورود: خورخه میرامون خروج: آنتونیو گارسیا
'73
گلزن: سرخیو لئون
'76
ورود: خاومه کوستا خروج: آلفونسو پدرازا
'84
مایکل Malsa
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو