اطلاعات بازی
زمان بازی چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - 10:30
مسابقات جام حذفی انگلیس
رویداد‌های بازی
'4
گلزن: Jinghang هو
'12
گلزن: Xuesheng فانگ ژو
'35
Ao ژیژائو چن
'38
گلزن: Zilei Jiang
'41
ورود: Defu سونگ جین هیونگ خروج: Jinghang هو
'68
ورود: Wenfeng Zhou خروج: Yunfei جیاجون بای
'68
ورود: Zhibo Ai خروج: Ao ژیژائو چن
'68
ورود: Ao Xia خروج: Xingqi لی
'84
ورود: Jian لین گائو خروج: Longfei Xie
'84
ورود: Yujun Ma خروج: Wenhao Jiang
'84
ورود: Tong Zhou خروج: Zilei Jiang
'84
ورود: Chenglin ژانگ خروج: Zhen ژن کونگ
'88
ورود: Huaiyuan ژیژائو چن خروج: Zhongyang Ling
'88
ورود: Tianfa Shao خروج: Boxi لی
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو