اطلاعات بازی
زمان بازی دوشنبه ۸ دی ۱۳۹۹ - 18:30 - هفته 16
مسابقات لیگ برتر
رویداد‌های بازی
'19
کلچی ایهه ناچو
'51
حمزه چودوری
'57
ورود: یوری تیلمانس خروج: حمزه چودوری
'58
گلزن: ویلفرید زاها
'65
ورود: جیمی واردی خروج: دنیس پرائت
'72
ورود: دمارای گری خروج: کلچی ایهه ناچو
'74
ورود: جیمز مک آرتور خروج: جیرو ریدوالد
'83
گلزن: هاروی بارنز
'84
ورود: جردن آیو خروج: جفری شلوپ
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو