اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۶ دی ۱۳۹۹ - 18:30 - هفته 15
مسابقات لیگ برتر
رویداد‌های بازی
'5
گلزن: برتراند ترائوره
'39
تایرون مینگز
'39
ویلفرید زاها
'45
تایرون مینگز
'45 +1
جک گریلیش
'45 +3
ورود: ازری کونسا انگویو خروج: برتراند ترائوره
'56
لوکا میلیوویویچ
'66
گلزن: کورتنی هاوس
'68
جوئل وارد
'69
ورود: جیرو ریدوالد خروج: لوکا میلیوویویچ
'75
ورود: میچی باتشوایی خروج: جیمز مک آرتور
'76
گلزن: انور القاضی
'82
ورود: آندروس تاونسند خروج: جفری شلوپ
'83
ابرچی ازه
'86
ورود: احمد المحمدی خروج: انور القاضی
'90 +1
ورود: جیکوب رمزی خروج: داگلاس لوییز سوارس
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو