اطلاعات بازی
زمان بازی دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۹ - 15:40 - هفته 9
مسابقات لیگ حرفه‌ای
رویداد‌های بازی
'25
مایکون پريرا
'59
ورود: Khalid Essa AL Ghannam خروج: Sami Khalil سامي النجعی
'68
ورود: Rayed خالد الغامدی خروج: Abderrazak عبدالرزاق حمدالله
'69
ورود: Abdulfattah Tawfiq احمد عسيری خروج: Gonzalo Nicolás مارتینز
'72
عمر Al Oudah
'73
ورود: یوسف فهيد الشمری خروج: Rakan Alanaze
'80
ورود: Osama Al Khalaf خروج: عبدالله عبدالله الخيبری
'81
ورود: Abdulaziz Damdam خروج: Daifallah عساف القرنی
'81
ورود: علی Al Hassan خروج: Abdulrahman Al Obaid
'86
گلزن: Khalid Essa AL Ghannam
'88
ورود: حسن Sharahili خروج: سعد Al Khayri
'90 +4
گلزن: فابیو Gonçalves Abreu
'90 +1
نوردین آمرابات
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو