اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹ - 18:30 - هفته 10
مسابقات لیگ پرتغال
رویداد‌های بازی
'38
Yanis Hamache
'40
Douglas Willian لئوناردو
'45 +1
Alberth Josué Elis Martínez
'52
فرانچسکو خاویر گارسیا
'61
گلزن: Alberth Josué Elis Martínez
'63
ورود: Lamine Mohamed دیابی خروج: Luiz Carlos Martins Moreira
'63
ورود: Adriano Duarte Castanheira خروج: Hélder José Castro Ferreira
'64
ورود: Nuno Miguel Valente Santos خروج: گوستاوو Affonso Sauerbeck
'68
ورود: Jesús Alejandro Gómez Molina خروج: کریستین Castro Devenish
'75
ورود: مانوئل Da Silva Cafumana خروج: یوسوفا انجیه
'77
ورود: José Uilton Silva de Jesus خروج: برونو کوستا
'77
ورود: ژوائو پدرو Sousa Silva خروج: فرناندو فونسکا
'83
گلزن: ژوائو پدرو Sousa Silva
'85
ورود: ژوائو پدرو Reis Amaral خروج: Luther Wesley سینک
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو