اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹ - 17:30 - هفته 13
مسابقات سری آ ایتالیا
رویداد‌های بازی
'13
ماتیا بانی
'43
جانلوکا کاپراری
'57
گلزن: روبرتو اینسینیه
'58
ورود: دومنیکو کریشیتو خروج: لنارت ژیبورا
'58
ورود: گوران پاندف خروج: الدور شومورودوف
'58
ورود: ایوان رادوانوویچ خروج: استفانو استورارو
'67
ادواردو گولدانیگا
'72
ورود: جانلوکا اسکاماکا خروج: ماتیا دسترو
'74
ورود: آندرس فلیپه تیو خروج: روبرتو اینسینیه
'75
ورود: داویده زاپاکاستا خروج: ادواردو گولدانیگا
'79
ورود: جوزپه Di Serio خروج: جانلوکا لاپادولا
'79
ورود: مارکو سائو خروج: جانلوکا کاپراری
'80
ورود: Daam Foulon خروج: الساندرو تویا
'88
آندره آ ماسیلو
'89
مارکو سائو
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو