اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - 08:30 - هفته 34
مسابقات جی لیگ ژاپن
رویداد‌های بازی
'46
ورود: یوجیرو تاکاهاگی خروج: Kazuya کونو
'61
ورود: Kyogo Furuhashi خروج: Keijiro Ogawa
'61
ورود: Daiju Sasaki خروج: Yutaro اودا
'62
گوتوکو ساکای
'67
ورود: Noriaki Fujimoto خروج: جونیا تاناکا
'70
ورود: Taichi Hara خروج: Adailton dos Santos da Silva
'70
ورود: Hirotaka Mita خروج: Keigo Higashi
'70
ورود: Hotaka ناکامورا خروج: تاکومی ناکامورا
'75
ورود: یویا Nakasaka خروج: تاكويا Yasui
'81
Ryuho كيكوچی
'85
گلزن: خوان Oumari
'90
ورود: تاكويا اوچیدا خروج: کنسوکه ناگای
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو