اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - 16:00 - هفته 14
مسابقات لیگ برتر
رویداد‌های بازی
'3
گلزن: تاکومی مینامینو
'35
گلزن: سادیو مانه
'44
گلزن: روبرتو فیرمینو
'45 +1
ناتانیل کلاین
'52
گلزن: جردن هندرسون
'57
ورود: محمد صلاح خروج: سادیو مانه
'63
ورود: جیمز تامکینز خروج: شیکو کویاته
'69
ورود: میچی باتشوایی خروج: ابرچی ازه
'69
ورود: کرتیس جونز خروج: جورجینیو وینالدوم
'75
ورود: جیرو ریدوالد خروج: جیمز مک آرتور
'75
ورود: الکس اوکسلید چمبرلین خروج: روبرتو فیرمینو
'81
گلزن: محمد صلاح
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو