اطلاعات بازی
زمان بازی دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹ - 20:15 - هفته 7
مسابقات لیگ حرفه‌ای
رویداد‌های بازی
'7
Abdullah Ahmed Khateeb
'45 +7
مایکون پريرا
'45 +9
فیلیپ کیس
'46
ورود: نوردین آمرابات خروج: Osama Al Khalaf
'46
ورود: Sami Khalil سامي النجعی خروج: علی Al Hassan
'49
نعیم نعيم سليتی
'51
گلزن: نعیم نعيم سليتی
'53
Jin-Su کیم
'59
فیلیپ کیس
'60
Abderrazak عبدالرزاق حمدالله
'67
ورود: ابراهیم Mahnashi خروج: Saeed Awadh Al Yami
'68
ورود: Abdulrahman Al Obaid خروج: Jin-Su کیم
'68
ورود: Abdulrahman Aldawsari خروج: عبدالله عبدالله الخيبری
'84
ورود: سعد Alselouli خروج: نعیم نعيم سليتی
'89
گلزن: Sami Khalil سامي النجعی
'90 +4
ورود: Ali Abdullah Hazzazi خروج: Mohammed Marzouq محمد مرزوق الكويكبی
'90 +3
Mohammed Marzouq محمد مرزوق الكويكبی
'90 +2
رئیس امبولی
'90 +10
Abderrazak عبدالرزاق حمدالله
'90 +3
ورود: حامد خالد الغامدی خروج: عبدالله Al Salem
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو