اطلاعات بازی
زمان بازی چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹ - 23:15 - هفته 12
مسابقات سری آ ایتالیا
رویداد‌های بازی
'18
لوکا پلگرینی
'25
آلسیو رومانیولی
'46
ورود: لنارت ژیبورا خروج: لوکا پلگرینی
'47
گلزن: ماتیا دسترو
'52
گلزن: داویده کالابریا
'53
ساموئل کاستیخو
'53
ورود: Jens Petter Hauge خروج: آنته ربیچ
'53
ورود: الکسیس سائلماکرز خروج: ساموئل کاستیخو
'69
ورود: فیلیپو ملگونی خروج: مارکو پیاتسا
'76
ورود: والون بهرامی خروج: استفانو استورارو
'76
ورود: جانلوکا اسکاماکا خروج: ماتیا دسترو
'77
ورود: براهیم دیاز خروج: ساندرو تونالی
'83
گلزن: پیره کالولو
'83
رافائل لیائو
'85
ورود: ایوان رادوانوویچ خروج: الدور شومورودوف
'87
ایوان رادوانوویچ
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو