اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹ - 16:30 - هفته 12
مسابقات لالیگا اسپانیا
رویداد‌های بازی
'21
گلزن: میکل ریکو
'31
دیمیتری فولکیه
'43
گلزن: Luis Javier Suárez Charris
'46
ورود: یانجل هررا خروج: یان اتکی
'46
ورود: روبرتو سولدادو خروج: خوزه آنتونیو رودریگز
'49
گلزن: بورخا بورخا گارسیا
'56
ژرمن سانچز
'64
ورود: ادریسا دومبیا خروج: میکل ریکو
'64
ورود: شینجی اوکازاکی خروج: رافائل میر
'68
ورود: کندی نونس دو ناسیمنتو خروج: لویس Milla Manzanares
'70
ورود: خاویر اونتیوروس خروج: ساندرو رامیرز
'78
ورود: خورخه مولینا خروج: کارلوس نوا
'78
ورود: خواکین خوزه مارین رویز خروج: دیمیتری فولکیه
'82
گلزن: شینجی اوکازاکی
'86
ورود: خوان کارلوس Real Ruiz خروج: دیوید فریرو
'86
ورود: دنیل Escriche Romero خروج: بورخا بورخا گارسیا
'88
گلزن: خورخه مولینا
'90
گلزن: ژرمن سانچز
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو