اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹ - 14:45 - هفته 25
مسابقات سوپر لیگ
رویداد‌های بازی
رویدادی برای این بازی تعریف نشده است.
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو