اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۹ - 17:45 - هفته 12
مسابقات لیگ برتر
رویداد‌های بازی
'20
لوکا میلیوویویچ
'23
گلزن: هری کین
'38
موسی سیسوکو
'67
ورود: جیووانی لو سلسو خروج: تانگوی اندومبله
'73
ورود: جیرو ریدوالد خروج: لوکا میلیوویویچ
'81
گلزن: جفری شلوپ
'84
ورود: بن دیویس خروج: سرخیو رخيلون
'85
ورود: دله آلی خروج: استیون برخواین
'89
ورود: آندروس تاونسند خروج: ابرچی ازه
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو