اطلاعات بازی
زمان بازی پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹ - 12:30 - هفته 26
مسابقات سوپر لیگ
رویداد‌های بازی
رویدادی برای این بازی تعریف نشده است.
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو