اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹ - 15:30 - هفته 11
مسابقات لیگ برتر
رویداد‌های بازی
'8
دارنل فورلانگ
'17
رومن ساویرز
'30
گلزن: کانر گالاکر
'34
ماتئوس پریرا
'46
ورود: فیلیپ کرووینوویچ خروج: گریدی دیانگانا
'49
جیمز مک آرتور
'55
گلزن: ویلفرید زاها
'58
کانر گالاکر
'59
گلزن: کریستین بنتکه
'62
ورود: کالوم رابینسون خروج: کارلان گرانت
'73
ورود: جیرو ریدوالد خروج: جیمز مک آرتور
'74
ورود: جردن آیو خروج: جفری شلوپ
'80
ورود: دارا اوشی خروج: رومن ساویرز
'81
ورود: میچی باتشوایی خروج: ویلفرید زاها
'88
لوکا میلیوویویچ
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو