اطلاعات بازی
زمان بازی چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - 18:15
مسابقات بین‌المللی دوستانه
رویداد‌های بازی
'8
گلزن: کریستوس Tzolis
'18
گلزن: جیورجوس جیاکوماکیس
'24
'46
ورود: آندریاس بوچالاکیس خروج: کونستانتینوس فورتونیس
'46
ورود: گريگوريس كاستانوس خروج: الکساندروس Gogić
'46
ورود: آنتریاس Karo خروج: Fanos Katelaris
'46
ورود: چارالامپوس لیکوجیانیس خروج: کونستانتینوس تسیمیکاس
'46
ورود: کونستانتینوس واسیلیوس لامبروپولوس خروج: خوزه کارلوس زکا
'46
ورود: دیمیتریس پلکاس خروج: آناستاسیوس باکاستاس
'46
ورود: دیمیتریس لیمنیوس خروج: کریستوس Tzolis
'58
گلزن: ماریوس الیا
'62
ورود: توماس Ioannou
'62
ورود: یوانیس Kousoulos خروج: Charis Kyriakou
'68
ورود: لازاروس Rota
'72
آندریاس بوچالاکیس
'73
یوانیس Pittas
'75
ورود: Vasilios Papafotis خروج: کریستوس Shelis
'86
ورود: مارینوس Tzionis خروج: ماریوس الیا
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو